Ioonsed vedelikud elektroatiivsete polümeeride jaoks

From Intelligent Materials and Systems Lab

Ioonsete vedelike alane teadustöö IMS Labis on suunatud rakendustele elektroaktiivsetes polümeerides (EAP). EAP-de üheks rakendusvaldkonnaks on erinevad meditsiiniseadmed ning seega peavad kasutatavad materjalid olema bioühilduvad. Välja on pakkuda järgnevad teemad bakalaureuse või magistritöödeks:

  • Madala toksilisusega ioonsete vedelike süntees ja karakteriseerimine
  • Ioonsete vedelike segude uurimine nii eksperimentaalselt kui arvutuskeemia meetoditega
  • Deep eutectic solvents (DES) kui alternatiivid ioonsetele vedelikele
  • Ioonsete vedelike, nende segude ja DES-ide toksilisuse testimine