ComsolMultiphysics

From Intelligent Materials and Systems Lab

Comsol Multiphysics Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikool on soetanud Comsol Multiphysics'i akadeemilise litsentsi firmalt COMSOL AB.. Antud tarkvara võivad kasutada kõik Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased Tartu Ülikooli arvutivõrguga ühendatud arvutitest vastavalt COMSOL AB litsentsile. Siinkohal tuleb rõhutada, et kuna tegemist on akadeemilise litsentsiga, siis kehtib täiel määral COMSOL AB litsentsitingimuste Academic Addendum.

Comsol Multiphysics'i litsents on soetatud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse toetusel.

Eitsa-logo.gif

Comsol Multiphysics'i kasutamine

Antud link on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus olevatest arvutitest või Tartu Ülikooli proxyserveri vahendusel väljastpool Tartu Ülikooli arvutivõrku olevatest arvutitest keskserveri kasutajanime ja parooli olemasolul.

  • Installeerimisinfo, -abi ja -probleemid, litsentsiserveriga seotud probleemid:

Comsol Multiphysics in University of Tartu

University of Tartu has acquired an academic license of Comsol Multiphysics from COMSOL AB.. According to the COMSOL AB license all University of Tartu employees and students can use the software as long as they are connected to the university network. It must be stressed that the license is academic, meaning that the COMSOL AB license agreement Academic Addendum applies.

The Comsol Multiphysics license is acquired with the support of Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Eitsa-logo.gif

Using Comsol Multiphysics

This link is accessible from computers connected to the University of Tartu network or using the University proxy server from outside the university using your university user name and password.