Ioonsed vedelikud elektroatiivsete polümeeride jaoks

From Intelligent Materials and Systems Lab

Revision as of 10:02, 4 May 2018 by Gajanee (talk | contribs) (Created page with "Ioonsete vedelike alane teadustöö IMS Labis on suunatud rakendustele elektroaktiivsetes polümeerides (EAP). EAP-de üheks rakendusvaldkonnaks on erinevad meditsiiniseadmed...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ioonsete vedelike alane teadustöö IMS Labis on suunatud rakendustele elektroaktiivsetes polümeerides (EAP). EAP-de üheks rakendusvaldkonnaks on erinevad meditsiiniseadmed ning seega peavad kasutatavad materjalid olema bioühilduvad. Välja on pakkuda järgnevad teemad bakalaureuse või magistritöödeks:

  • Madala toksilisusega ioonsete vedelike süntees ja karakteriseerimine
  • Ioonsete vedelike segude uurimine nii eksperimentaalselt kui arvutuskeemia meetoditega
  • Deep eutectic solvents (DES) kui alternatiivid ioonsetele vedelikele
  • Ioonsete vedelike, nende segude ja DES-ide toksilisuse testimine